Over IMPACT-UP
Lees meer

Case Based Learning

Veel studenten zijn geïnteresseerd in ondernemerschap. Noord-Brabant is een van de meest ondernemende regio’s van ons land en rijk aan inspirerende voorbeelden van impact ondernemerschap. Het doel van dit project is om die aansprekende voorbeelden aan het onderwijs aan te bieden, om zo de ondernemersdrive bij studenten te vergroten en mogelijk ook het aantal studentondernemers.

Dit doen we door een reeks van ondernemerschapscases te ontwikkelen waarin Brabantse bedrijven – gestart door (oud) studenten – de hoofdrol spelen. Onderwijscases maken het mogelijk de drijfveren, dilemma’s en uitdagingen van zulke bedrijven en hun ondernemers in het onderwijs centraal te stellen. Deze cases leren studenten ook om situaties te analyseren en passende interventies te doen.

Om studenten voor te bereiden op het ondernemerschap, putten we niet alleen ter inspiratie uit academisch onderzoek. We gebruiken de wetenschappelijke literatuur ook om theoretische inzichten op te sporen die als basis kunnen dienen voor ondernemend handelen. Case based learning (het leren vanuit gedocumenteerde casuïstiek) is een van onze middelen om studenten te laten omgaan met een aantal belangrijke uitdagingen bij het starten en laten groeien van (high-impact ) ondernemingen.

Cases maken het mogelijk om studenten onder te dompelen in een complexe en authentieke situatie waarin een ondernemer (of team van co-founders) een belangrijke beslissing moet gaan nemen. Case based learning dwingt studenten om een feitelijke situatie te analyseren (gewoonlijk ter voorbereiding op een onderwijsbijeenkomst) waarvoor zij een gedegen analyse en een verdedigbare interventie moeten doordenken.

In dit project worden ten minste 8 cases ontwikkeld die aansluiten bij de context van de verschillende partners.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project, neem dan gerust contact op met:

Wynand Bodewes

Projectlead Case Based Learning
w.bodewes@tilburguniversity.edu

Projectgroep:

Kurian Georges

Projectlid Case Based Learning
K.George@tilburguniversity.edu

Lauren Verheijen

Projectlid Case Based Learning
verheijen.l@buas.nl  

Frans Melissen

Projectlid Brabant Impact Class
Projectlid Case Based Learning
Melissen.F@buas.nl

Heleen van Loon

Projectlid Case Based Learning
Projectlid Geld met impact
H.vanLoon@has.nl

Peter ter Horst

Projectlid Case Based Learning
Stuurgroeplid
p.terhorst@has.nl 

Jaap van Pruissen

Projectlid Case Based Learning
j.vanpruijssen2@avans.nl

Bruno de Regge

Projectlid Case Based Learning
b.deregge@fontys.nl

Joost van Hilst

Projectlid Case Based Learning | jje.vanhilst@avans.nl

Agnie Papaloukas

Projectlid Case Based Learning | a.papaloukas@avans.nl